Oprogramowanie do monitorowania serwera sieciowego

Od 1 czerwca 2014r. Network Server Monitor nie jest dostępny w ofercie.

Dostępne jest wyłącznie wsparcie techniczne dla klientów posiadających aktywną licencję SMA.

 

Automatyczne monitorowanie serwera i sieci – pestka!

GFI Network Server Monitor™ skanuje Twoją sieć w poszukiwaniu błędów i nieregularności. Skanowanie odbywa się automatycznie, w związku z czym problemy mogą być wykryte i naprawione zanim pracownik (lub kierownik) zorientuje się, że miały one miejsce.

GFI Network Server Monitor™ zapewnia funkcje powiadamiania o wszelkich problemach przez e-mail, pager lub SMS w czasie rzeczywistym. Dzięki zaimplementowanym metodom rozwiązywania problemów może podjąć szereg działań naprawczych automatycznie, m.in. ponowne uruchomienie komputera, ponowne usługi lub skryptu. Używany przez tysiące klientów, GFI Network Server Monitor™ jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMB).

Architektura klasy biznes

GFI Network Server Monitor™ zawiera usługi monitorowania sieci i odrębnego interfejsu zarządzania, a programowanie agenta nie musi być zainstalowane na monitorowanych urządzeniach. Silnik Network Monitor jest wielowątkowy i może przeprowadzać do 40 kontroli w tym samym czasie.

Kontrola serwerów Microsoft Exchange, ISA Server, IIS

Za pomocą szybkiego kreatora możesz stworzyć serię kontroli, które monitorują wszystkie ważne usługi w sieci, w tym Microsoft Exchange, ISA Server, IIS i inne. Monitorowane są usługi krytyczne i liczniki wydajności Microsoft Exchange (bazy danych, skrzynki pocztowe, usługi SMTP, itp.).

Monitorowanie serwerów po zalogowaniu

GFI Network Server Monitor™ sprawdza stan serwerów końcowych wykonując pełne logowanie i sprawdzając czy sesja została zestawiona prawidłowo. Ta metoda monitorowania jest znacznie skuteczniejsza niż ta opierająca się na zdarzeniach, generowanych przez serwery.

Monitoring serwerów baz danych (SQL/ODBC)

GFI Network Server Monitor™ może sprawdzać dostępność najbardziej znanych aplikacji baz danych. Dostępny jest bezpośredni monitoring Microsoft SQL Server porzez ADO. Program obsługuje bazy danych takie jak Access, FoxPro, Paradox, Sybase, Informix, IBM DB2 oraz wiele innych wykorzystujących ODBC.

Monitoring serwerów linuksowych

GFI Network Server Monitor™ zapewnia rozbudowane metody kontrolne w celu monitorowania serwerów na platformach Linux. Można monitorować użycie procesora, dostępność drukarek, istnienie pliku, uruchomione procesy, rozmiar folderu, rozmiar pliku, użytkowników i członkostwa grup oraz sprawdzić partycję i dostępne miejsce na dysku. Administratorzy mogą zdefiniować inne kontrole, tworząc skrypt SSH.

Monitoring generujący rzeczywiste zdarzenia

GFI opracowało kontrole, które naśladują operacje administratorskie, w celu sprawdzenia poprawności działania oferowanej usługi przez uruchamianie wybranych funkcji i aplikacji. Przykładowo, program może zalogować się do usługi, wykonać zadanie i wylogować się z usługi bez konieczności stosowania interwencji administratora.Protokoły, które korzystają z takich metod to: IMAP, POP3, SMTP. Poprzez aktywne korzystanie z takich kontroli można zagwarantować, że wszystkie aspekty tych protokołów działają poprawnie.

Automatyczne podejmowanie działań naprawczych

Po wykryciu nieoczekiwanego zdarzenia GFI Network Server Monitor™ może spróbować automatycznie podjąć kroki w kierunku rozwiązania problemu, poprzez ponowne uruchomienie usługi (lub wielu usług), restart serwera lub uruchomienie pliku wykonywalnego, wsadowego lub skryptowego.

Powiadamianie przez e-mail, pager lub SMS

Gdy zostanie wykryty błąd, GFI Network Server Monitor wysyła powiadomienia o zdarzeniu. Każdy wykryty przez GFI Network Server Monitor™ błąd jest raportowany w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wiadomości SMS, pagera lub wiadomości e-mail. Można dowolnie konfigurować odbiorców poszczególnych alertów.

Funkcje monitoringu urządzeń

GFI Network Server Monitor™ zawiera wiele funkcji ułatwiających monitoring różnych aspektów systemu, w tym:

 •  Funkcja użycia procesora – sprawdza, czy użycie procesora nie przekroczyło określonego poziomu;
 • Licznik wydajności – monitoruje wewnętrzny licznik dowolnego systemu operacyjnego (w tym liczniki SQL Server i MSMQ);
 • Funkcja wielkości katalogu – sprawdza, czy określony katalog nie przekroczył określonego rozmiaru;
 • Funkcja monitoringu dysku – monitoruje fizyczny stan dysku twardego;
 • Funkcja miejsca na dysku – kontroluje ilość dostępnego miejsca na dysku;
 • Funkcja istnienia pliku – monitoruje istnienie danego pliku.

Funkcje usług internetowych:

GFI Network Server Monitor™ zawiera wiele funkcji ułatwiających kontrolę aplikacji i usług sieciowych. Niektóre z nich:

 • Funkcja HTTP – sprawdza dostępność stron HTTP i HTTPS;
 • Funkcja sprawdzania stron internetowych – kontroluje zawartość stron internetowych przy użyciu określonego wzorca tekstowego;
 • Funkcja FTP – sprawdza dostępność serwera/strony FTP;
 • Funkcja ICMP PING – sprawdza dostępność hosta;
 • Funkcja serwera IMAP – sprawdza poprawność działania usługi IMAP logując się do serwisu i sprawdzając liczbę wiadomości e-mail w określonym folderze na serwerze IMAP;
 • Funkcja serwera DNS – sprawdza poprawność działania serwera DNS;
 • Funkcja serwera SMTP -  monitoruje działania serwera poczty, poprzez ustanowienie połączenia i wymianę potwierdzeń, weryfikując na ich podstawie poprawność usługi SMTP;
 • Funkcja serwera POP3 – monitoruje serwery POP3 poprzez ustanowienie połączenia i wymianę potwierdzeń;
 • Funkcje kontroli poprawności działania serwerów NNTP, SNMP, NTP;
 • Funkcja portu TCP – sprawdza czy port odpowiada poprawnie;
 • Funkcja routingu e-mail – monitoruje usługi e-mail poprzez wysyłanie wiadomości oraz sprawdzenie ich dostarczenia do miejsca przeznaczenia. Funkcja ta jest przydatna również do sprawdzania wydajności systemów pocztowych;

Monitorowanie procesów, wydajności usług i użycia procesora

GFI Network Server Monitor™ umożliwia sprawdzanie procesów i usług na komputerach lokalnych oraz zdalnych. Program posiada również funkcje monitorowania użycia procesora oraz licznika wydajności. W ten sposób można sprawdzić, czy aplikacje działa poprawnie.

Kontrola stanu sieci z każdego miejsca

Zdalny monitoring GFI Network Monitor pozwala sprawdzić funkcjonowanie sieci z dowolnego miejsca na świecie. Zdalny tryb monitoringu  gwarantuje dwie opcje widoku – standardowy oraz przystosowany do urządzeń mobilnych.

Zdalne monitorowanie dzienników zdarzeń

GFI Network Server Monitor™ skanuje dziennik zdarzeń systemu Windows na komputerach lokalnych i zdalnych, zbierając informacje o konkretnych źródłach zdarzeń, wedlug kategorii czy identyfikatora zdarzeń. Oprócz tego aplikacja ma możliwość kontroli wydarzeń w zadanym przedziale czasu, np. alert wirusowy w ciągu ostatnich 30 minut.

Dane kontaktowe

Sun Capital Sp. z o.o.
ul. Ołtaszyńska 92c/6
53-034 Wrocław

tel. +48 71 707-03-76
tel. +48 71 360-81-00

suncapital@suncapital.pl

http://www.suncapital.pl

Subskrybuj nowości

Newsletter obsługiwany przez