Kompleksowa archiwizacja firmowej poczty elektronicznej

 

Pobierz 30-dniową wersję próbną GFI Archiver™ [EXE]

Archiwizacja dla dowolnego serwera poczty

E-mail to kluczowy punkt dzisiejszej komunikacji biznesowej, który niesie za sobą także wiele problemów – zajmowanie dużej ilości przestrzeni dyskowej, tworzenie kopii zapasowych i wszystkie uwarunkowania prawne. GFI Archiver™ to kompletne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, które będzie zarządzać całą Twoją pocztą na systemie pocztowym Microsoft® Exchange Server. Jest to obecnie wiodące rozwiązanie wśród firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw z tysiącami zadowolonych klientów.

GFI Archiver™ przechowuje wszystkie Twoje wiadomości e-mail w lokalizacji centralnej, która jest łatwo dostępna na trzy sposoby: poprzez folder użytkownika w kliencie e-mail programu Microsoft® Outlook (w tym Outlook 2013), za pomocą przeglądarki internetowej oraz przy użyciu obsługiwanych urządzeń mobilnych. Integruje się ściśle z programem Outlook, jako pierwszy w swojej klasie, unikając stosowania plików stub, charakterystycznych dla produktów innych firm.

MailInsights, inteligentny moduł biznesowy GFI Archiver™, oferuje administratorom generowanie raportów na żądanie, aby pomóc w zarządzaniu wydajnością skrzynki pocztowej i minimalizowaniu zagrożeń.

Kluczowe funkcje:

 • Integracja z Microsoft® Outlook – wiodącą technologią wykorzystywaną na całym świecie
 • Archiwizacja poczty opartej na Microsoft® Exchange w wersji 2007/2010/2013/2016 i integracja z innymi serwerami poczty, takimi jak: Kerio Connect, Office 365™, oraz Google Apps™
 • Automatyczne łączenie archiwizowanych wiadomości w jeden obszar przechowywania
 • Migracja starych plików PST na komputery klienta
 • Wspomaganie procesu postępowania zgodnego z obowiązującym prawem

Funkcje administracyjne 


MailInsights: inteligentne raporty biznesowe

Dzięki modułowi MailInsights, GFI Archiver™ umożliwia tworzenie raportów, które pomagają zidentyfikować potencjalne naruszenia bezpieczeństwa i problemy z produktywnością.
MailInsights zapewnia łatwy w użyciu interfejs WWW, który umożliwia bezpieczne generowanie raportów w formacie PDF. Raporty te mogą być generowane na żądanie lub wysyłane w regularnych odstępach czasu na skrzynkę pocztową. Raporty pomagają przedsiębiorstwom zmniejszyć ryzyko zagrożeń i sprawniej zarządzać produktywnością serwera e-mail.

Ścisła integracja z Microsoft® Exchange 

GFI Archiver™ wykorzystuje funkcję dziennika programu Exchange Server, zapewniając niezrównaną skalowalność i niezawodność. Inne rozwiązania do archiwizacji poczty de facto tylko zastępują wiadomości e-mail linkiem do bazy danych, tworząc pojedynczy punkt styku, który może być przyczyną awarii całego systemu poczty elektronicznej. GFI Archiver™ pracuje równolegle, dzięki czemu nie następuje żadna zmiana sposobu działania serwera Exchange. GFI Archiver™ może być używany również z innymi serwerami poczty elektronicznej, takimi jak: Office 365™, oraz Google Apps™, ponieważ odczytuje wiadomości e-mail z dowolnego serwera pocztowego, który wspiera IMAP i Active Directory.

Integracja z programem Microsoft® Outlook: free-stub technology 

Integracja z programem Microsoft® Outlook - w tym Outlook 2013 - oznacza, że ​​zarchiwizowane e-maile można uzyskać z programu Outlook, jak gdyby był na serwerze Exchange lub lokalnym pliku PST.
GFI Archiver™ zapewnia integrację z programem Outlook bez użycia plików stub, w przeciwieństwie innych popularnych produktów. Warto zauważyć, że właśnie taka metoda jest zalecana przez Microsoft®, ponieważ nie stwarza problemów dla administratorów. Wykorzystując pliki stub, małe porcje każdego maila pozostają w magazynie serwera Exchange, co ma negatywny wpływ na wydajność serwera. Integracja produktów GFI Archiver™ i Microsoft® Outlook jest pierwszym takim rozwiązaniem na rynku technologii bezpieczeństwa danych. GFI Archiver™ umożliwia administratorom także pełną synchronizację wszystkich folderów i wiadomości e-mail w skrzynce Exchange w czasie rzeczywistym.

Automatyczne archiwum do jednego, centralnego przechowywania 

Serwer poczty nie jest idealnym miejscem do przechowywania wszystkich wiadomości email. Z czasem powoduje to poważny spadek wydajności serwera. Przenoszenie starych wiadomości e-mail do bazy danych pomaga utrzymać wysoką wydajność serwera poczty e-mail. Ponadto, używając GFI Archiver™ nie ma potrzeby tworzenia i przenoszenia danych na nowe platformy archiwizujące oparte na SQL Express i NTFS. Funkcja automatycznego zarządzania archiwami gwarantuje, że dane przenoszone są do nowego archiwum automatycznie w czasie określonym przez administratora. Wykorzystanie SQL Express dla małych i średnich firm pozwala oszczędzić na kosztach licencji.

Dashboard 

GFI Archiver™ posiada graficzny, dynamiczny panel, który wyświetla status różnych procesów archiwizacji. Ułatwia to administratorom wykrycie potencjalnych błędów, zanim wystąpią.

Kreator poinstalacyjny 

Kreator ponstalacyjny GFI Archiver™ pomaga administratorowi poprawnie skonfigurować produkt. Nawet mało doświadczona osoba bez problemu poradzi sobie z tym zadaniem.

Sprawna instalacja 

Z założenia obsługa produktu jest maksymalnie uproszczona. GFI Archiver™ oferuje proces instalacji, który może automatycznie skonfigurować przenoszenie wiadomości do centralnej lokalizacji oraz synchronizację folderów.

Obsługa i automatyczne zarządzanie wieloma bazami danych 

Możliwe jest archiwizowanie maili w wielu miejscach, rozwiązując tym samym problem utrzymywania dużych baz danych, które rozrastając się powodują duży kłopot w ich utrzymaniu. GFI Archiver™ pozwala na automatyczne archiwizowanie maili do nowej bazy danych po upływie określonego czasu, np. co miesiąc lub kwartał.

Zmniejszenie miejsca potrzebnego do przechowywania wiadomości e-mail 

Przechowywanie wiadomości e-mail w bazie danych jest bardziej wydajne niż przechowywanie ich w pliku PST. GFI Archiver™ daje jeszcze większą oszczędność miejsca dzięki kompresji (i dekompresji) załączników na bieżąco, co zapewnia ​​lepsze wykorzystanie zasobów pamięci masowej, w porównaniu do przechowywania załączników w magazynach serwera Exchange. Dodatkowo GFI Archiver™ przechowuje w archiwum tylko jedną kopię identycznego załącznika przesłanego do kilku odbiorców.

Skrzynka pocztowa bez ograniczeń 

Administratorzy nie są już zmuszeni do kompromisu między rozmiarem skrzynki pocztowej i wydajnością serwera Exchange. W GFI Archiver™, użytkownicy korzystają z praktycznie "nieograniczonej" skrzynki pocztowej – zapewniającej łatwy dostęp do poczty przez cały czas - ponieważ program archiwizuje wiadomości e-mail w bazie danych SQL, a nie na Exchange. Mniejsze zapotrzebowanie na pamięć masową, mniejsza wielkość serwera Exchange i integracja bez plików stub pozwolą odczuć znaczną różnicę w wydajności serwera.

Koniec koszmaru z PST 

Korzystanie z GFI Archiver™ eliminuje konieczność archiwizowania poczty w plikach PST na dyskach lokalnych. Pliki PST mogą mieć bardzo duże rozmiary, co sprawia, że są sprawiają kłopoty przy backupie i wyszukiwaniu. Wielu użytkowników nie wie jak zorganizować swoje pliki PST. GFI Archiver™ daje użytkownikowi możliwość przeglądania i pobierania starych wiadomości z bazy danych, zamiast przekopywać się przez pliki PST na dysku w celu znalezienia danego maila.

Przenoszenie starych plików PST 

Dzięki PST Exporter (agent GFI Archiver™) można archiwizować maile, które były przetwarzane przez Microsoft® Exchange przed instalacją GFI Archiver™. GFI PST Exporter wykorzystuje GFI Archiver™ Import Service do przenoszenia maili do bazy danych bez żadnej interwencji użytkownika końcowego. Agent zapisuje wyodrębnione wiadomości w folderze docelowym, a GFI Archiver™ Import Service importuje wyodrębnione wiadomości do przestrzeni magazynowej GFI Archiver™.

Konfiguracja zasad przechowywania poczty e-mail i polityki kategoryzacji 

Konfiguracja zasad przechowywania e-mail ma krytyczne znaczenie dla małych i średnich firm. GFI Archiver™ potrafi tworzyć zasady usuwania maili po określonym czasie, na przykład, możesz usunąć wszystkie listy wysłane przez Dział Marketingu starsze niż siedem lat. Ponadto można sklasyfikować e-mail, dodając etykiety, które spełniają określone kryteria. Na przykład, wiadomości e-mail wysyłane przez Dyrektora Generalnego, będą oznaczone jako [CEO]. GFI Archiver™ posiada także opcję organizacji przechowywania e-maili na podstawie rozmiaru wiadomości, załącznika i rozszerzenia załącznika, co oznacza, że ​​administratorzy mogą zdefiniować żywotność wiadomości w  archiwum.

Pomoc w spełnieniu wymogów ustaw i rozporządzeń 

GFI Archiver™ pomaga dopełnić zgodności z następującymi przepisami:

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591];
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883];
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw [Dz.U. 1994 nr 113 poz. 547];
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych [Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95].

 

Nadawanie praw podglądu i zwalnianie użytkowników z archiwizacji 

GFI Archiver™ pozwala nadawać użytkownikom prawa do oglądania wszystkich wiadomości e-mail dotyczących określonej grupy Active Directory, na przykład, dyrektor sprzedaży może przeglądać wszystkie wiadomości e-mail wysyłane lub otrzymywane przez jego zespół. Ponadto, w razie potrzeby, można polecić GFI Archiver™ aby nie archiwizował maili do i od poszczególnych użytkowników, na przykład, możliwe jest niearchiwizowanie wiadomości e-mail z działu IT.

Zbieranie i archiwizowanie maili w jednej lokalizacji oraz praca grupowa 

GFI Archiver™ daje możliwość centralizowania zarchiwizowanych maili w jednej lokalizacji przez przekazywanie maili z wielu miejsc: na przykład, organizacja, która działa w USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Polsce może chcieć archiwizować maile ze wszystkich biur w jednym miejscu. Asystent Archiwizacji pozwala pracownikom rozsianym po całym świecie na pracę nad współdzielonymi dokumentami bez konieczności polegania na rozwiązaniach do przechowywania plików pochodzących od firm zewnętrznych. Wszystkie wrażliwe dane firmowe są przechowywane w jednym bezpiecznym, łatwym do przeszukiwania archiwum. Dzięki Asystentowi Archiwizacji zapisywana jest każda zmiana dokonywana przez użytkowników na plikach oraz tworzona jest historia ich edycji, którą można podejrzeć przy użyciu programu GFI Archiver™. Użytkownicy mogą pobierać starsze wersje plików oraz rozwiązywać konflikty spowodowane jednoczesną edycją tego samego pliku przez dwóch lub więcej użytkowników.

Wsparcie dla środowisk wirtualnych 

Organizacje, które używają lub planują wdrożyć wirtualizację w sieci nadal mogą zainstalować i korzystać z szerokiej gamy produktów GFI. GFI Archiver™ wspiera i działa z większością popularnych technologii wirtualnych (VMware, Microsoft® Virtual Server i Microsoft® Hyper-V).

Audyt zarchiwizowanych wiadomości e-mail gwarancją braku manipulacji 

GFI Archiver™ posiada funkcje audytorskie, które zapewniają, że  zarchiwizowane maile nie zostały w żaden sposób naruszone. Jest to szczególnie ważne w branżach i krajach, w których przepisy wymagają od organizacji monitorowania aktywności użytkowników i utrzymywania ścieżki audytu takiej działalności. GFI Archiver™ oferuje dwa rodzaje kontroli:

 •    Kontrola aktywności bazy danych: używana jest możliwość śledzenia Microsoft® SQL Server w celu rejestrowania wszystkich działań mających wpływ na bazy danych GFI Archiver™;
 •    Badanie interakcji użytkownika: rejestrowana jest działalność wszystkich użytkowników podczas korzystania z interfejsu sieciowego GFI Archiver™ do przeglądania zarchiwizowanej poczty.

Wsparcie dla wszystkich popularnych przeglądarek 

GFI Archiver™ z Outlook Connector w trybie offline 

GFI Archiver™ Outlook Connector ułatwia użytkownikom dostęp do zarchiwizowanych wiadomości e-mail pochodzących z ich klienta pocztowego Outlook - w tym Outlook 2013. Aby to zrobić, Outlook Connector musi komunikować się z serwerem GFI Archiver™. Ale... co się stanie, gdy użytkownik jest poza biurem? Funkcja GFI Archiver™ Offline Access pozwala użytkownikowi na dostęp do zdefiniowanej przez administratora liczby wiadomości przechwyconych przez klienta.

Dostęp do zarchiwizowanych wiadomości e-mail z dowolnego miejsca 

GFI Archiver™ pozwala użytkownikom na dostęp do zarchiwizowanych wiadomości e-mail z dowolnego miejsca na świecie za pomocą przeglądarki. E-mail, który został usunięty może zostać łatwo przywrócony.

Wsparcie urządzeń mobilnych Android™, iPhone® oraz iPad® 

GFI Archiver™ pozwala na przeszukiwanie archiwum poczty elektronicznej w podróży wykorzystując wspierane urządzenia mobilne - Android™, iPhone® i iPad®. Użytkownik GFI Archiver™ może przeszukiwać archiwum poczty elektronicznej oraz przeglądać zarchiwizowane wiadomości e-mail na swoim smartfonie.

Przywracanie maila pojedynczym kliknięciem 

Klikając odpowiedni przycisk, użytkownik lub administrator może przywrócić wiadomość do skrzynki odbiorczej użytkownika w oryginalnym formacie. W GFI Archiver™ możliwe jest przywrócenie wszystkich zarchiwizowanych wiadomości e-mail (nawet usuniętych) poprzez ich ponowne wysyłanie do użytkownika w formie załącznika.

Zaawansowane wyszukiwanie wiadomości i zapisywanie kryteriów wyszukiwania 

Centralna lokalizacja przechowywanych wiadomości e-mail umożliwia użytkownikom łatwe przeszukiwanie starych wiadomości i załączników (Microsoft® Word, Excel, PDF, ZIP, itd.). Użytkownik może zapisać raz zdefiniowane zadanie wyszukiwania oraz kryteria wyszukiwania dla łatwego dostępu do informacji w późniejszym terminie, podobnie jak w folderach wyszukiwania Microsoft® Outlook. Na przykład: możesz zaoszczędzić czas, zapisując zadanie wyszukiwania, które wyświetla całą korespondencję z wybranym klientem. GFI Archiver™ jest wyposażony w szybkie opcje wyszukiwania, które zawierają parametry wykluczenia, jak "i", "lub" i inne, umożliwiając tym samym użytkownikom na wykonywanie bardziej sprecyzowanego wyszukiwania.

Dane kontaktowe

Sun Capital Sp. z o.o.
ul. Ołtaszyńska 92c/6
53-034 Wrocław

tel. +48 71 707-03-76
tel. +48 71 360-81-00

suncapital@suncapital.pl

http://www.suncapital.pl

Subskrybuj nowości

Newsletter obsługiwany przez